top of page

Att sätta upp en skylt, oavsett om den är avsedd för en fasad, inomhusmiljö eller annan plats, kan ibland medföra att man måste navigera genom bygglovsprocessens intrikata labyrint. Denna process kan initialt verka överväldigande, med dess många steg och krav på dokumentation. 

Med vår långa och gedigna erfarenhet inom skyltbranschen har vi förvärvat den kunskap och expertis som krävs för att hjälpa våra kunder genom varje steg av bygglovsprocessen. Från det allra första mötet, där vi diskuterar dina unika behov och visioner, till det ögonblick då bygglovet godkänns och hålls i din hand, är vi där för att stötta, guida och rådge.

Hur går processen till?

Steg 1: Kontakta oss med dina skyltbehov. Diskutera ditt projekt med oss, så att vi tillsammans kan bedöma om det krävs ett bygglov eller inte.

Steg 2: Sammanställning av nödvändiga dokument. Beroende på ditt projekts omfattning och placering kommer vi att sammanställa alla nödvändiga ritningar, beskrivningar och andra dokument som behövs för ansökan.

Steg 3: Inlämning och uppföljning av bygglovsansökan. Vi sköter inlämningen av din bygglovsansökan till berörd myndighet. Därefter följer vi upp processen, ser till att alla frågor från myndighetens sida besvaras och informerar dig löpande om status.

Steg 4: Mottagande av bygglov. När bygglovet är beviljat meddelar vi dig omedelbart så att ditt skyltprojekt kan fortsätta enligt plan.

Bygglovsansökan - Skylt

Låt oss hantera bygglovsprocessen för ditt skyltprojekt.

bottom of page